Početna stranica » Hrvatska » ISTRA » Vrsar i Funtana

Regija

Napušteni kamenolomi

U blizini romaničke bazilike Sv. Marije, na otočićima ispred vrsarske obale, vidljivi su tragovi napuštenih kamenoloma, primjerice onaj na otočiću Sv. Jurja. Prema mišljenju povjesničara umjetnosti, monumentalna i…
Regija

Crkvica Gospe Karmelske – Funtana

Crkvica koja se nalazi na groblju kod Pirla, a koje je napušteno 1907. godine, sagrađena je davne 1631. godine, odnosno posljednji je put obnovljena 1907. godine.
Regija

Župna crkva Sv. Martina – Vrsar

Preko prostora crkve nekad su prolazile gradske zidine s romaničkim vratima. Povijest izgradnje crkve veoma je duga. Temelji su položeni početkom 19. stoljeća (1804.). U doba francuske okupacije…
Regija

Zaljev Vrsara

Iako datira iz antičkih vremena, zaljev u Vrsaru u potpunosti je zaživio tijekom 19. stoljeća, kada je sagrađeno ponajviše kuća između stare jezgre grada i obale Jadranskog mora….
Regija

Crkva Sv. Foške – Vrsar

Crkva Sv. Foške iz prve polovice 17. stoljeća arhitektonski pripada razdoblju renesanse s elementima baroka. Fasada crkve, na čijem se pročelju nalazi renesansni portal i dva prozora sa…
Regija

Crkvica Sv. Antuna – Vrsar

U neposrednoj blizini starih vrata nalazi se crkvica Sv. Antuna Padovanskog iz druge polovice 17. stoljeća s karakteristikama renesansno-baroknog stila. Na jednostavnom pročelju crkvice, točnije na nadvratniku portala,…
Regija

Starokršćanska bazilika – Vrsar

U neposrednoj blizini romaničke bazilike Sv. Marije, u kamenom i zidom ograđenom dvorištu nalaze se ostaci starokršćanske bazilike iz 4. stoljeća. Iako je to bila jedna od najstarijih…
Regija

Kaštel – Funtana

Funtanski kaštel zaštičeni je spomenik kulture. Podigao ga je, na uzvisini “četiri milje od Poreča, dvije od Vrsara”, 1610. godine Bernardo Borisi, kao što svjedoči latinski tekst na…