Regija

Legenda o Juliju Kloviću

U puku driveničkom čuva se do danas uspomena na doba djetinjstva i prve mladosti Jurja Julija Klovića. Predaja govori o dječaku, koji je živio u obitelji s majkom,…
Regija

Crikvenička amfora

Novi su tip amfore hrvatski arheolozi već okrstili „crikveničkim“, a to jedinstveno otkriće ovih se dana predstavlja i međunarodnoj stručnoj javnosti.  Crikvenička amfora je  osobita  – tipologija vodi…
Regija

Staro naselje Kotor

Starom Crikvenicom smatra se naselje Kotor, smješteno na vrhu obližnjeg istoimenog brežuljka. Najstarije materijalne tragove čovjekovog življenja ostavilo je ilirsko stanovništvo, a od Rimljana ostao je naziv Ad…
Regija

Juraj Julije Klović

Slikar minijaturist zvan i “Michelangelo minijature”. S osamnaest godina odlazi u Veneciju gdje uči slikarstvo od Rafaelovog učenika. Odlazi poslom u Mađarsku, vraća se u Italiju, u Mantovi…
Regija

Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije

Župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije jedna je od dviju crikveničkih župnih crkava. Sagrađena je na ušću rječice Dubračine u pradavna vremena, dok je stanovništvo još uglavnom živjelo…
Regija

Ljubavna cestica

Naziv Ljubavna cestica vjerojatno je nastao tridesetih godina prošlog stoljeća sve češćim dolascima ljubavnih parova u taj romantični ambijent.Naime, tih godina na području Sopaljske staze, izrađene su stazice,…
Regija

Samostan i crkva Sv. Antuna

Godine 1928. počinje gradnja crkve (s romaničkim elementima) po nacrtu arh. V. Zelinskog. Pročelje je od klesanog kamena iz badijskog kamenoloma. Nutrina je jednostavna i svijetla s tri…