Regija

Važnije godine i događaji

Od 1890.g. Išćani počinju ići u navigaciju na velike škune. Tih se godina počinje ići u Ameriku sa ciljem zarade novcaca za izgradnju kuća. Većina tamo ostaje 6…