Regija

Moslavački trijemovi

U Crkvenoj ulici nalazi se jedinstvena cjelina od pet kuća tradicionalne drvene arhitekture.Tri trijema i dvije drvene prizemnice uskoro će postati središnje mjesto kulturno -povijesne turističke ponude sa…