Regija

Legenda o Sokolaru

Sjeverno od crkvice Sv. Vida, u polju, nalazi se najpoznatiji od mnogobrojnih privlačkih bunara – Sokolar – za koji se veže legenda o nesretnoj ljubavi: … Sokolar, pošto…
Regija

Kulturna baština Privlake

Prvi spomen Privlake sačuvan je u ispravi od 10. travnja 1296. godine. Zadranin Ivan zamolio je toga dana zadarskog bilježnika Tarallo Henrika da mu sastavi oporuku u kojoj…