Regija

Manastir Krka

Drevni manastir Krka je manastir Srpske pravoslavne crkve, koji se nalazi u dolini rijeke Krke, tri i pol kilometra istočno od naselja Kistanja, u širokoj dragi. Uz manastire…
Regija

Burnum – starorimski vojni logor

Burnum je starorimski vojni logor čiji se ostaci danas mogu vidjeti u selu Ivoševci (19 km udaljeni od Knina u pravcu Kistanja). Nastao je nasuprot temelja ilirske gradine,…
Regija

Grobnica Meštrović

Crkva Presvetog Otkupitelja, poznatija kao grobnica obitelji Ivana Meštrovića ili Meštrovićev mauzolej, nalazi se na brežuljku iznad Petrova polja, kod Otavica, u selu Ružiću, nedaleko od obiteljske kuće…
Regija

Drniška Gradina

Ovo je najstariji dio grada Drniša za koji se istraživanjem i na temelju arheoloških ostataka tumači da je upravo tu postojalo gradinsko naselje u brončanodobnom periodu, a uočeni…
Regija

Gradski muzej Drniš

Muzej u Drnišu osnovan je 1971. g pod imenom Muzej drniške krajine i smješten je u kući obitelji Adžija. Kuću je općini Drniš za Muzej ostavio Nikola Adžija…
Regija

Minaret

Dugogodišnji boravak Turaka na drniškom području rezultirao je i velikim utjecajem na razvoj samog grada Drniša i njegovog stanovništva. Stoga ne čudi činjenica iz pisanih i materijalnih dokumenata…
Regija

Visovac

S površinom od oko 14000 m2 Visovac je poznat i po imenu Bila stina (odnosno Lapis Albus). Poseban je ovo otočić na rijeci Krki na kojem se od…
Regija

Etnoland Dalmati

Etnoland Dalmati prvi je tematski park takve vrste u Hrvatskoj koji je svoja vrata posjetiteljima otvorio sredinom svibnja 2007. godine. Smješten je u srednjoj Dalmaciji, samo 10 minuta od…
Regija

Sakralna arhitektura

U gradu Drnišu se nalaze četiri katoličke crkve (Sveti Ante, Sveti Roko, Gospa od Ružarija i Sveti Ivan Krstitelj) i dvije pravoslavne crkva (Uspenija Bogorodice i Aranđel Mihailo)….