Regija

Polača

Polača je općeniti selački naziv za sve izvore vode. Posljednja polača na kojoj je uređeno perilo, prostor za pranje, nalazi se ispod crkve Sv. Katarine i predstavlja zanimljiv…
Regija

Kapela Sv. Josipa

Kapela Sv. Josipa je prvotno bila svetište barokne jednobrodne crkve Sv. Katarine u Selcu. Crkveni oltar, nekad glavni oltar barokne crkve Sv. Katarine, sagradili su Jacopo Businello i…
Regija

Predromanička kapela Sv. Katarinečka

Kapela Sv. Katarine u Selcu se nalazi u skrovitom zelenilu malenog parka, a pretpostavlja se da potječe iz doba predromanike. Već je u 15. stoljeću bila veoma trošna,…
Regija

Župna crkva Svete Katarine djevice i mučenice

Župna crkva Svete Katarine djevice i mučenice u Selcu treća je sagrađena crkva u Selcu. Sagrađena i blagoslovljena 7. studenoga 1888. godine. Godine 1913. drvenu kupolu zvonika srušila…