Regija

Palača Lucić

Legendarna građevina se nalazi na gradskoj rivi. Preuređena je tijekom 16. st. u renesansnom duhu, ali su pregradnje u 19. st. uništile njezin izvorni izgled. U njoj su…
Regija

Galerije

Galerija „Svi Sveti” Smještena u istoimenoj crkvici u Pasikama. Crkva je jednostavne forme, obnovljena u slogu 15. st., a preuređena za potrebe prodajne galerije tijekom 20. st. Adresa: Bl. Augustina…
Regija

Crkva sv. Petra

Smještena je u centru grada čiji glavni ulaz krasi kip Sv. Petra Nikole Firentinca. Kroz povijest, bila je dio benediktinskog samostana, a kasnije škole. Kruna dvorišnog dijela bivšega…
Regija

Riznica i samostan Sv. Dominika

Nalazi se na Trogirskoj rivi. Zbirka čuva vrijedan poliptih Blaža Jurjeva Trogiranina te djela trogirskih zlatara 15. st. samostan i crkva sv. Dominika datiraju u 14. i 15….
Regija

Župa Gospe od Anđela – Travarica

Crkva Gospe od Anđela se nalazi na kopnenom dijelu grada. Nekoć je bila sastavni dio franjevačkog samostana, a početkom 19. st. uz nju se nalazilo gradsko groblje.
Regija

Crkva Sv. Barbare

To je najstarija starohrvatska sačuvana crkva (iz 11. st.), a nalazi se uz gradsku ložu. Trobrodne je forme s tri polukružne apside na istoku, zvonikom u sredini kupole,…
Regija

Katedrala Sv. Lovre (Sv. Ivana Trogirskog)

Monumentalna arhitektonska kreacija je građena i nadograđivana od 13. do 17. st. pa se na njoj miješaju stilovi romanike, gotike, renesanse i baroka. U predvorju je krstionica, iz…
Regija

Muzej grada Trogira

Gradski biser se nalazi u palači Garagnin – Fanfogna, stilskih obilježja od romanike do baroka. Muzejske zbirke prikazuju politički, kulturni i umjetnički razvoj grada od osnutka do 20….
Regija

Loža i spomenik Petra Berislavića

U neposrednoj je blizini Muzeja grada Trogira. Nosi gotička stilska obilježja te je, do danas, imala djelomično sačuvana prozorska stakla sastavljena od okruglih komadića povezanih olovom. U njoj…
Regija

Palača Ćipiko

Čuveno zdanje nalazi se sučelice katedrali i loži. Palača je nastala povezivanjem romaničkih zgrada. Na pročelju velike palače je gotička trifora, djelo Andrije Alešija te vrata koja je…