Početna stranica » Izleti i ture » Kapelica Sv. Fabijana i Sebastijana

Regija:

Najbliži grad:

Mjesto:

Ključne riječi:

Kapelica Sv. Fabijana i Sebastijana

To je stara drvena kapela, vrijedan primjerpučke sakralne arhitekture.Sagrađena je od drvenih planjki.Krov joj je pokriven šindrom.Iznad glavnog pročelja uzdiže se zvonik.U crkvi se nalazi vrijedan inventar koji je upisan u Registar zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske. Taj inventar potječe iz razdoblja od 17. do 19. stoljeća i ima značajke ranog i zrelog baroka te bidermajera. Posebno je zanimljiv oltar iz 1718.g. po kojemu je određena starost kapele. Oltarna slika prikazuje muke sv. Sebastijana, a uz nju stoje kipovi sv. Petra i sv.Pavla. Od stare opreme zaštićena su dva kaleža, koja se čuvaju u malome drvenom svetohraništu, te dva manja anđela pričvršćena na zidovima. Nalazi se u samom centru sela Donja Gračenica. Do sela se dolazi iz Gornje Gračenice koja ne na pola put između Kutine i Popovače.

© Izvori i autorska prava

Kapelica Sv. Fabijana i Sebastijana

Otvori u Google maps