Početna stranica » Rijeka » Stranica 28

Regija

Sakralni objekti

CRKVA BLAŽENE DJEVICE MARIJE I OSTACI PAVLINSKOG SAMOSTANAKapitel stupa iz crkve Blažene Djevice Marije na OspiU neposrednoj blizini novljanske luke, na poluotoku Glavica vide se ostaci samostana fratara…
Regija

Juraj Julije Klović

Slikar minijaturist zvan i “Michelangelo minijature”. S osamnaest godina odlazi u Veneciju gdje uči slikarstvo od Rafaelovog učenika. Odlazi poslom u Mađarsku, vraća se u Italiju, u Mantovi…
Regija

Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije

Župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije jedna je od dviju crikveničkih župnih crkava. Sagrađena je na ušću rječice Dubračine u pradavna vremena, dok je stanovništvo još uglavnom živjelo…
Regija

Ljubavna cestica

Naziv Ljubavna cestica vjerojatno je nastao tridesetih godina prošlog stoljeća sve češćim dolascima ljubavnih parova u taj romantični ambijent.Naime, tih godina na području Sopaljske staze, izrađene su stazice,…
Regija

Samostan i crkva Sv. Antuna

Godine 1928. počinje gradnja crkve (s romaničkim elementima) po nacrtu arh. V. Zelinskog. Pročelje je od klesanog kamena iz badijskog kamenoloma. Nutrina je jednostavna i svijetla s tri…
Regija

Crkva Sv. Jakova apostola

Crkva Sv. Jakova apostola u Jadranovu je izgrađena u prvom desetljeću 19. stoljeća. Iz dostupnih dokumenata i izgleda crkve se može pretpostaviti da je građena u više etapa….
Regija

Polača

Polača je općeniti selački naziv za sve izvore vode. Posljednja polača na kojoj je uređeno perilo, prostor za pranje, nalazi se ispod crkve Sv. Katarine i predstavlja zanimljiv…
Regija

Kapela Sv. Josipa

Kapela Sv. Josipa je prvotno bila svetište barokne jednobrodne crkve Sv. Katarine u Selcu. Crkveni oltar, nekad glavni oltar barokne crkve Sv. Katarine, sagradili su Jacopo Businello i…