Za stručnjake i turističke djelatnike

Dr. sc. Vesna Vrtiprah Redoviti profesor Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilište u Dubrovniku KULTURNI RESURSI KAO ČINITELJ TURISTIČKE PONUDE U 21. STOLJEĆU UDK / UDC: 379.85: 338.467.6 JEL klasifikacija / JEL classification: L83 Pregledni rad / Review Primljeno / Received: 16. listopada 2006. / October 16, 2006 Prihvaćeno za tisak / Accepted for…